Sosial

  • Donasi Rp. 10K Untuk Pendidikan di Ma’had Islam
    Assalamualaikum Wr. Wb. Lazis MI adalah Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah di bawah naungan Mahad Islam Pekalongan, yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan, utamanya di bidang pendidikan. Bapak, Ibu, Rekan seluruh Alumni Ma'had Islam Pekalongan di mana pun berada… Saat ini di Lazis MI terdapat program : 1. Mulai 10kProgram ini untuk membantu perkembangan dan … Read more